Ziemia Żywiecka 2019-05-25

Bądź na bieżąco


reklama

Zmiana stawek za odbiór odpadów komunalnych w Łodygowicach

2019-02-22 11:30:00 UG Łodygowice 1100


W związku z koniecznością zbilansowania systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Łodygowice Gmina informuje, że od 01 kwietnia br. ulegają zmianie stawki za odbiór odpadów

W związku z koniecznością zbilansowania systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Łodygowice Gmina informuje, że od 01 kwietnia br. ulegają zmianie stawki za odbiór odpadów.

Nowe stawki dla nieruchomości zamieszkałych, to:

- 13 zł od osoby za miesiąc w przypadku, gdy odpady są segregowane;

- 22 zł od osoby za miesiąc w przypadku, gdy odpady nie są segregowane.

Efektywnie podwyższone opłaty ponosić będziemy od II kwartału 2019 r. (płatność do 15 lipca br.), a zmiana stawki nie powoduje konieczności złożenia ponownie deklaracji.

Przypominamy jednocześnie, że w ramach ponoszonej opłaty pokrywane są następujące wydatki:

- nieograniczony odbiór odpadów zmieszanych;

- nieograniczony odbiór odpadów segregowanych;

- nieograniczony odbiór popiołu;

- odbiór bioodpadów;

- odbiór odpadów niebezpiecznych i budowlanych w PSZOK

- odbiór wielkogabarytów;

- utylizacja odpadów azbestowych;

- usuwanie dzikich wysypisk;

- opróżnianie koszy ulicznych;

- prowadzenie biura obsługi klienta oraz możliwość sprawdzenia na stronie internetowej ilości oddawanych odpadów.

- Z uwagi na liczne pytania naszych Mieszkańców w tym zakresie, poniżej przedstawiamy uzasadnienie powyższej zmiany.
Nowy system, obowiązujący do 01 lipca 2013 roku, polega na tym, że wszyscy mieszkańcy objęci są podatkiem za odbiór odpadów komunalnych, tzw. „podatek śmieciowy”, a zadaniem gminy jest odbiór tych odpadów (wszystkich odpadów wytworzonych na terenie danej gminy). Gmina w drodze przetargu wybiera wykonawcę takiej usługi i każde zainteresowane przedsiębiorstwo (spełniające określone warunki) może wystartować w takim przetargu a głównym kryterium wyboru oferty, co do zasady, jest zawsze cena. Od powstania nowego systemu odbyły się 3 przetargi i za każdym razem jedynym oferentem była spółka Eco Team Service Sp. z o.o. Za każdym razem formuła przetargu była taka, że wykonawca oferował ceną za wywóz i utylizację 1 tony odpadów komunalnych (bez względu na frakcję) - informuje Gmina Łodygowice

I tak nasza spółka zaoferowała w poszczególnych latach następujące ceny:
- 496,80 zł brutto za 1 tonę odpadów – za okres 28.06.2013-31.12.2014

- 523,80 zł brutto za 1 tonę odpadów – za okres 01.01.2015-31.12.2017

- 554,50 zł brutto za 1 tonę odpadów – za okres 01.01.2018-31.12.2020

Jak widać z powyższego cena oferowana przez spółkę wzrosła o 11,61%. Podczas, gdy koszty odbioru odpadów o 54,91% (w 2018 w stosunku do 2014).

Koszt systemu jest liczony jako iloczyn ceny za 1 tonę odebranych odpadów i ilości ton odebranych odpadów, zatem koszt całego systemu zależy od dwóch czynników:

- ceny za 1 tonę odbioru odpadów komunalnych;

- ilości odebranych odpadów.

- Istotne jest, że całkowity koszt systemu, rosnący z roku na rok w naszej gminie, nie wynika ze wzrostu ceny odbioru 1 tony odpadów, jaką zaproponowała nasza spółka, ale w głównej mierze zależy od tego, ile tych odpadów oddają mieszkańcy. W tabeli poniżej można prześledzić, że od 2013 prawie dwukrotnie wzrosła liczba oddawanych odpadów i ten czynnik zadecydował, że system nie bilansuje się i niestety, konieczny jest wzrost podatku „śmieciowego” - czytamy na stronie Gminy Łodygowice

1

Powyżej przedstawiono ilości oddawanych odpadów, a poniżej przedstawiamy tabelę, która pokazuje, jak wyglądały dochody (podatek płacony przez nas wszystkich), a jak wyglądały koszty (i to tylko koszty wynikające z odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, bez uwzględnienia innych kosztów tj.: usuwanie dzikich wysypisk, opróżnianie koszy ulicznych, utylizacja azbestu, koszty obsługi systemu (łącznie ponad 350 tys. zł). Jak widać system od początku nie bilansował się a w roku 2017 i 2018 różnica stała się olbrzymia. Tutaj trzeba podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem gmina nie może dopłacać do systemu „śmieciowego” z innych dochodów, niż z podatków płaconych za odpady komunalne.

2

- Jak widać, z powyższej tabeli koszt odbieranych odpadów z nieruchomości w 2018 roku, to kwota 2.139.896,22 zł, do tego koszty obsługi systemu, wywozu dzikich wysypisk, wywozu azbestu i opróżniania koszy ulicznych (łącznie ok. 350.000 zł), daje kwotę ok. 2 490 000 zł. Po podwyżce do 13 zł/os./miesiąc, przy założeniu, że w systemie nadal będzie zarejestrowanych 12.820 mieszańców, szacujemy, że dochody zwiększą się do kwoty: 2.449.920 zł (w tym też dochody z nieruchomości niezamieszkałych), co pozwoli na zbilansowanie systemu (zakładając, że wszyscy będą płacić w terminie). Jednocześnie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy za doskonałą segregację: aż 96% gospodarstw z terenu naszej gminy spełnia wymóg segregacji odpadów (tzn. na każdy oddawany kubeł balastu przypadają przynajmniej dwa worki segregowane). Wskaźnik ten należy do najwyższych w Powiecie Żywieckim - informuje Gmina Łodygowice

Poniżej link do uchwały w sprawie nowej stawki opłat:

http://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/uchwala042.pdf


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Wilkowice: Pompy wciąż pracują
  2019-05-24

  Wilkowice: Pompy wciąż pracują

  Cały czas trwa obrona zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach

  Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic
  2019-05-24

  Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

  Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty ...

  Wprowadzenie stopnia alarmowego Bravo-CRP
  2019-05-24

  Wprowadzenie stopnia alarmowego Bravo-CRP

  Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień ...

   Popularne Artykuły


   Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie żywieckim!
   2019-05-23

   Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie żywieckim!

   Najnowszy odczyt - Poziom rzek w powiecie żywieckim

   UWAGA! Wydano 3 stopień zagrożenia
   2019-05-21

   UWAGA! Wydano 3 stopień zagrożenia

   UWAGA! Wydano 3 stopień zagrożenia przed intensywnymi opadami deszczu. Istnieje ryzyko reg...

   Trwa ewakuacja ludzi z sołectwa Wilkowice
   2019-05-23

   Trwa ewakuacja ludzi z sołectwa Wilkowice

   GMINA Wilkowice: Podjęto decyzję o natychmiastowym wdrożeniu “Planu ewakuacji ludzi i mien...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO