Ziemia Żywiecka 2020-05-30

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Trwają prace

2018-09-27 06:00:00 PZD Żywiec 724


Zrealizowane inwestycje przyczynią się do zniwelowania zidentyfikowanego problemu pogranicza polsko-słowackiego, którym jest niezadowalający stan nawierzchni dróg

fot. PZD Żywiec


Powiat Żywiecki realizuje prace inwestycyjne w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły, będące przedmiotem projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca”. Projekt realizowany jest w partnerstwie polsko-słowackim z Miastem Čadca przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Obecnie trwają roboty brukarskie poprzedzające wykonywanie nawierzchni bitumicznej na jezdni dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły – granica państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rzece Sole w Milówce). Zakończenie robót nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.

Podpisano umowy z wykonawcami inwestycji na obiektach mostowych oraz dokonano przekazania placu budowy wykonawcom. Prace obejmują:

– rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w km 18+088 w miejscowości Glinka w Gminie Ujsoły. Roboty budowlane zakończą się do dnia 30.06.2019 r.

– rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w km 4+924 w miejscowości Sól w Gminie Rajcza. Realizacja inwestycji potrwa do 30.06.2019 r.

Nad realizacją prac sprawowany jest nadzór inwestorski.

Wartość komponentu po stronie polskiej wynosi 1.273.966,27 Euro tj. 5.248.741,03 zł. Założony poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.082.871,29 Euro tj. 4.461.429,71 zł, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Zrealizowane inwestycje przyczynią się do zniwelowania zidentyfikowanego problemu pogranicza polsko-słowackiego, którym jest niezadowalający stan nawierzchni dróg prowadzących do nadrzędnej infrastruktury drogowej i granicy państw Polski i Słowacji. Założeniem projektu jest pozytywny wpływ na wymianę towarową, świadczone usługi i roboty, rozwój gospodarczy regionów i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak również na pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego.

Oczekiwaniem projektu jest ułatwienie połączenia między regionalnymi sieciami transportowymi, krajowymi ciągami transportowymi i międzynarodową siecią TEN-T.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Prezes ULC: wracamy do latania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pasażerów
  2020-05-29

  Prezes ULC: wracamy do latania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pasażerów

  Kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali, obowiązek noszenia maseczek, obow...

  Szukał pieniędzy w odkurzaczu i nie tylko
  2020-05-29

  Szukał pieniędzy w odkurzaczu i nie tylko

  Próba włamania do myjni w Lipowej

  Rzecznik MZ: być może w najbliższych miesiącach odbędzie się badanie przesiewowe społeczeństwa
  2020-05-29

  Rzecznik MZ: być może w najbliższych miesiącach odbędzie się badanie przesiewowe społeczeństwa

  Zakładam, że w najbliższych miesiącach takie badanie przesiewowe odbędzie się w Polsce&quo...

   Popularne Artykuły


   Burmistrz Antoni Szlagor na mikrofonie. #hot16challenge2
   2020-05-27

   Burmistrz Antoni Szlagor na mikrofonie. #hot16challenge2

   Antoni Szlagor dołączył do hot16challenge. Posłuchajcie Burmistrza Żywca

   Załadowali wózek i wyjechali nim ze sklepu
   2020-05-26

   Załadowali wózek i wyjechali nim ze sklepu

   Nawet 5 lat w więzieniu może spędzić dwóch mieszkańców Żywca

   Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu!
   2020-05-23

   Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu!

   IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla Powiatu Żywieckiego

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO