Ziemia Żywiecka 2020-01-25

Bądź na bieżąco


reklama

Wolne stanowisko urzędnicze - ogłoszono konkurs

2018-04-11 22:14:00 SN 798


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żywcu

Foto; SN

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żywcu

Opis stanowiska - zadania główne:
1) Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.
2) Przyjmowanie zgtoszeń urodzenia dziecka i zgłoszeń zgonu oraz sporządzanie protokołów zgłoszenia urodzenia i protokołów zgłoszenia zgonu.
3) Przenoszenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych na podstawie przepisów dotychczasowych.
4) Wlączanie do archiwalnych akt zbiorowych dokumentow związanych z aktualizacją aktów stanu cywilnego.

Miejsce pracy
Praca w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Żywcu znajdującej się w Starym Zamku w Żywcu oraz poza nim. 

I Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze. Przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz w terenie (w obszarze administracyjnym miasta Żywiec). Na stanowisku brak specjalistycznych urzqdzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Wykonywanie pracy poza budynkiem urzędu wymaga sprawnosci w poruszaniu się.

Ill.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym lub prawnicze;
6) Co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej (samorządowej lub
rządowej);
7) znajomości obsługi komputera (głownie pakietu MS Office);
8) znajomość przepisow:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz.1257 ze zm.);
- ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 roku poz. 2064 ze zm.);
- ustawy z dnia 17 pazdziemika 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.
Dz.U.z 2016 roku poz. 10).
IV. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisow:
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekunczy (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 roku poz. 682);
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2017 roku poz. 1875 ze zm.);
2) odpomość na stres;
3) komunikatywność;
4) umiejętnosc pracy w zespole;
5) dobra organizacja pracy;
6) umiejętnosc redagowania tekstow wjęzyku polskim;
7) znajomosc języka obcego;
8) prawo jazdy kat. B.

Oferty należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku (uwaga: liczy sie data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zywcu), na adres: Urząd Miejski w Żywcu Rynek2 34-300 Żywiec w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zywcu" + imię i nazwisko.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na http://www.bip.zywiec.pl


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Uwaga! Utrudnienia w Żywcu
  2020-01-25

  Uwaga! Utrudnienia w Żywcu

  Barwny korowód przejdzie ulicami Żywca. Będą utrudnienia w ruchu

  Wyłowiono ciało z jeziora
  2020-01-24

  Wyłowiono ciało z jeziora

  Straż zadysponowana do podjęcia ciała z wody

  Wysokie 7. miejsce w prestiżowym rankingu!
  2020-01-24

  Wysokie 7. miejsce w prestiżowym rankingu!

  Powiat żywiecki w rankingu prowadzonym od 10 lat przez Związek Powiatów Polskich zajął wys...

   Popularne Artykuły


   Jutro akcja NURD
   2020-01-22

   Jutro akcja NURD

   23 stycznia w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania

   Stopień alarmowy ALFA w całej Polsce
   2020-01-20

   Stopień alarmowy ALFA w całej Polsce

   Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające stopień alarmowy na terenie ...

   Kredyt na kredyt
   2020-01-19

   Kredyt na kredyt

   Radni podjęli uchwałę o zaciągnięciu przez miasto Żywiec kredytu

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO