Ziemia Żywiecka 2018-08-15

Bądź na bieżąco


reklama

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

2016-12-18 06:00:00 KPP Żywiec 407


W ciągu dwóch dni na terenie powiatu żywieckiego odnotowaliśmy trzy pożary. Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń grzewczych

foto: OSP Pewel Ślemieńska

Za oknem mróz. Im niższa temperatura, tym chętniej korzystamy z różnego rodzaju pieców, piecyków, podgrzewaczy i innych urządzeń grzewczych. Ich eksploatacja często powoduje zagrożenia pożarem. Zagrożenia te, wynikają jednak najczęściej nie z samych urządzeń, a ich niewłaściwego użytkowania oraz nieznajomości lub nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

W ciągu dwóch dni na terenie powiatu żywieckiego odnotowaliśmy trzy pożary. Do pierwszego z nich doszło w piątek około 14.00 w Łękawicy. Spaleniu uległ tam budynek mieszkalny. Kolejny pożar również miał miejsce w piątek, tym razem w Milówce. Tam częściowemu spaleniu uległ dom mieszkalny, a jeden z domowników z objawami zaczadzenia został zabrany do szpitala przez zespół pogotowia ratunkowego. Ostatni z pożarów miał miejsce w niedzielę w Żabnicy. W jego wyniku spaleniu uległo pomieszczenie gospodarcze.

Apelujemy o rozwagę i właściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz prawidłowe zabezpieczanie instalacji elektrycznych, których zwarcie, często jest jedną z przyczyn pożarów. Poniżej prezentujemy rady, które uchronią nas i naszych bliskich przed utratą zdrowia, życia czy mienia.

Każde z urządzeń grzewczych, niezależnie od sposobu jego zasilania, przy niewłaściwej eksploatacji, stanowić może potencjalne zagrożenia. Zagrożenia te są dwojakie - pożarowe lub zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.

Dlatego, aby uniknąć przykrych niespodzianek, a przede wszystkim zadbać o swoje życie, zdrowie i mienie przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wynikających z eksploatacji urządzeń grzewczych.

Podstawowe informacje dotyczące tlenku węgla, czyli tzw. „czadu":

- Jest gazem trującym, który wchłaniając się drogą oddechową do organizmu człowieka, przenika do krwi poważnie upośledzając jej zdolność do transportowania tlenu, przez co komórki naszego ciała i cały organizm stają się mocno niedotlenione. W skutek tego uszkodzeniu ulegają organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie: ośrodkowy układ nerwowy, układ naczyniowo-sercowy.

- Nie posiada zapachu, barwy, smaku, nie szczypie w oczy, stąd też nazywany jest często „cichym zabójcą".Powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla i innych paliw zawierających w swym składzie cząsteczki węgla (np. gaz ziemny). Do niepełnego spalania dochodzi podczas zbyt małego dostępu powietrza w procesie spalania. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w pomieszczeniu, w którym znajduje się piec gazowy, nie będzie napływu dostatecznej ilości powietrza z zewnątrz. Przyczynami, takich groźnych zakłóceń są przytkane otwory nawiewne (lub w ogóle brak takich otworów) w drzwiach do pomieszczenia z piecem, czy też niedrożne przewody wentylacyjne i kominowe.

- Najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla poza pożarami, jest właśnie wadliwa instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w niedużej łazience z niedrożnym przewodem kominowym, może w ciągu jednej minuty wytworzyć dawkę tlenku węgla, która jest w stanie zabić.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

- Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów nawiewnych w drzwiach łazienkowych - całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.

- Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych - niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym, co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu.

- Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe, mimo iż są wyposażone w katalizatory, należy używać również z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i przestrzegać ich instrukcji użytkowania. Zwykle dozwolone jest ich stosowanie w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, półotwartych, w których nie przebywają na stałe ludzie. Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.

- Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone.

- Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych:

- Zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 oC (np. niektóre elementy pieców),

- Zabronione jest użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym (z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta).

- Elektryczne lub gazowe ogrzewacze powietrza ustawiajmy zawsze na stabilnym podłożu i w taki sposób, aby strumień wydostającego się z nich gorącego powietrza nie był skierowany bezpośrednio na znajdujące się w małej odległości palne elementy wyposażenia mieszkania. Nie pozostawiajmy takich urządzeń załączonych podczas naszej dłuższej nieobecności w mieszkaniu.

- Należy dbać o stan techniczny kominów, gdyż z upływem lat w wielu z nich pojawiają się nieszczelności w spoinach pomiędzy cegłami. Taka sytuacja, gdy dodatkowo komin nie został otynkowany, jest częstą przyczyną pożarów.

- Przejścia metalowych przewodów kominowych przez palne elementy budynku muszą być właściwie zabezpieczone (odizolowane).

- Niedozwolone jest wykonywanie prowizorycznych podłączeń urządzeń elektrycznych, gazowych i piecowych. Takie praktyki w wielu przypadkach kończą się pożarem.

- Zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji z budynków (np. na korytarzach).

- Nie można ustawiać na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych zależy przede wszystkim od nas samych.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Grupa jedzie sprawnie! Pozdrowienia z Włoch!
  2018-08-15

  Grupa jedzie sprawnie! Pozdrowienia z Włoch!

  Rozkręć Wiarę: Jedziemy sprawnie i ciągle do przodu. Jest to taki wakacyjny czas. Każdego ...

  Pojazd odbijał się od krawężników
  2018-08-15

  Pojazd odbijał się od krawężników

  Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany, w jego organizmie stwierdzono blisko 1,5 promila al...

  Pierwsza tura wyborów samorządowych - 21 października
  2018-08-15

  Pierwsza tura wyborów samorządowych - 21 października

  Z chwilą zarządzenia wyborów wystartowała kampania wyborcza, która potrwa do 19 październi...

   Popularne Artykuły


   Pedofil ujęty-Wideo
   2018-08-13

   Pedofil ujęty-Wideo

   Według Krzysztofa Dymkowskiego w Żywcu został ujęty pedofil

   Tłumy na dniach Lipowej
   2018-08-13

   Tłumy na dniach Lipowej

   W niedzielę zakończyły się tegoroczne Dni Gminy Lipowa!

   Dymkowski: Zatrzymany przyznał się do wszystkiego!
   2018-08-14

   Dymkowski: Zatrzymany przyznał się do wszystkiego!

   Dwa dni temu 28 latek umieścił ogłoszenie na jednych z portali. W ogłoszeniu napisał, że w...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO