Ziemia Żywiecka 2020-06-06

Bądź na bieżąco


r e k l a m a

Pierwsze chłodne dni już za nami

2017-10-25 22:27:00 PSP 584


Sezon grzewczy rozpoczęty. Pamiętajmy jednak, że wraz z jego rozpoczęciem wzrasta zagrożenie wynikające z eksploatacji różnego rodzaju pieców, piecyków, podgrzewaczy i innych urządzeń grzewczych

foto: KM PSP Bielsko-Biała

Pierwsze chłodne dni już za nami. Sezon grzewczy rozpoczęty. Pamiętajmy jednak, że wraz z jego rozpoczęciem wzrasta zagrożenie wynikające z eksploatacji różnego rodzaju pieców, piecyków, podgrzewaczy i innych urządzeń grzewczych. Zagrożenia te, wynikają jednak najczęściej nie z samych urządzeń, a ich niewłaściwego użytkowania, nieznajomości lub nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Każde z urządzeń grzewczych, niezależnie od sposobu jego zasilania, przy niewłaściwej eksploatacji, stanowić może potencjalne zagrożenia. Zagrożenia te są dwojakie - pożarowe lub zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.

Dlatego, aby uniknąć przykrych niespodzianek, a przede wszystkim zadbać o swoje życie, zdrowie i mienie przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wynikających z eksploatacji urządzeń grzewczych.

Podstawowe informacje dotyczące tlenku węgla, czyli tzw. „czadu":

- Jest gazem trującym, który wchłaniając się drogą oddechową do organizmu człowieka, przenika do krwi poważnie upośledzając jej zdolność do transportowania tlenu, przez co komórki naszego ciała i cały organizm stają się mocno niedotlenione. W skutek tego uszkodzeniu ulegają organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie: ośrodkowy układ nerwowy, układ naczyniowo-sercowy.
- Nie posiada zapachu, barwy, smaku, nie szczypie w oczy, stąd też nazywany jest często „cichym zabójcą".
- Powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla i innych paliw zawierających w swym składzie cząsteczki węgla (np. gaz ziemny). Do niepełnego spalania dochodzi podczas zbyt małego dostępu powietrza w procesie spalania. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w pomieszczeniu, w którym znajduje się piec gazowy, nie będzie napływu dostatecznej ilości powietrza z zewnątrz. Przyczynami, takich groźnych zakłóceń są przytkane otwory nawiewne (lub w ogóle brak takich otworów) w drzwiach do pomieszczenia z piecem, czy też niedrożne przewody wentylacyjne i kominowe.
- Najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla poza pożarami, jest właśnie wadliwa instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w niedużej łazience z niedrożnym przewodem kominowym, może w ciągu jednej minuty wytworzyć dawkę tlenku węgla, która jest w stanie zabić.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

- Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów nawiewnych w drzwiach łazienkowych - całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.
- Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych - niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym, co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu.
- Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe, mimo iż są wyposażone w katalizatory, należy używać również z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i przestrzegać ich instrukcji użytkowania. Zwykle dozwolone jest ich stosowanie w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, półotwartych, w których nie przebywają na stałe ludzie. Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.
- Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone.
- Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych:

- Zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 oC (np. niektóre elementy pieców),
- Zabronione jest użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym (z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta).
- Elektryczne lub gazowe ogrzewacze powietrza ustawiajmy zawsze na stabilnym podłożu i w taki sposób, aby strumień wydostającego się z nich gorącego powietrza nie był skierowany bezpośrednio na znajdujące się w małej odległości palne elementy wyposażenia mieszkania. Nie pozostawiajmy takich urządzeń załączonych podczas naszej dłuższej nieobecności w mieszkaniu.
- Należy dbać o stan techniczny kominów, gdyż z upływem lat w wielu z nich pojawiają się nieszczelności w spoinach pomiędzy cegłami. Taka sytuacja, gdy dodatkowo komin nie został otynkowany, jest częstą przyczyną pożarów.
- Przejścia metalowych przewodów kominowych przez palne elementy budynku muszą być właściwie zabezpieczone (odizolowane).
- Niedozwolone jest wykonywanie prowizorycznych podłączeń urządzeń elektrycznych, gazowych i piecowych. Takie praktyki w wielu przypadkach kończą się pożarem.
- Zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji z budynków (np. na korytarzach).
- Nie można ustawiać na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych zależy przede wszystkim od nas samych.

 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


r e k l a m a

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Przedłużono zakaz międzynarodowego ruchu lotniczego
  2020-06-06

  Przedłużono zakaz międzynarodowego ruchu lotniczego

  Przedłużono zakaz międzynarodowego, pasażerskiego ruchu lotniczego do 16 czerwca

  W więzieniu może spędzić nawet 5 lat
  2020-06-05

  W więzieniu może spędzić nawet 5 lat

  Policjanci z Węgierskiej Górki zatrzymali 37-latka i odzyskali skradzione przez niego prze...

  Policja ogłasza nabór. Praca w Policji
  2020-06-05

  Policja ogłasza nabór. Praca w Policji

  Wznowienie doboru do służby w Policji

   Popularne Artykuły


   Poziom rzek w powiecie żywieckim
   2020-05-31

   Poziom rzek w powiecie żywieckim

   Poziom rzek w powiecie żywieckim

   Żywiec. CBA zatrzymało na „gorącym uczynku” dwóch biznesmenów
   2020-06-02

   Żywiec. CBA zatrzymało na „gorącym uczynku” dwóch biznesmenów

   Wręczający pieniądze biznesmen planował zrealizować inwestycję budowlaną na terenie powiat...

   Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe dla 3 powiatów
   2020-05-31

   Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe dla 3 powiatów

   Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe dla 3 powiatów. Aktualny poziom rzek w powiecie żywi...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO