Ziemia Żywiecka 2019-06-18

Bądź na bieżąco


reklama

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2017-10-18 15:00:00 GOKiS Czernichów 487


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59

foto. GOKiS Czernichów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59

1. Lokal w budynku Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59, zlokalizowany na działkach nr 1163/9, 1163/10, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, objętych księgą wieczystą nr BB1Z/00120792/3, stanowiących własność Gminy Czernichów.

2. Powierzchnia lokalu: 143,8 m2.

3. Opis lokalu: Infrastruktura techniczna stanowiąca przedmiot przetargu powstała w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne”, obiekt jest przystosowany do obsługi niepełnosprawnych, wyposażony w monitoring, ubezpieczony przez Zamawiającego od ognia i innych żywiołów. Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną , wod-kan, gazową , c.o. gazowe.

4. Przeznaczenie lokalu: prowadzenie fastfoodu i kawiarni z możliwością prowadzenia również innego zakresu działalności, nie kolidującego z powyższym, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres  10 lat.

6. Cena wywoławcza  10,00 -zł/1m2 miesięcznie +VAT 23%

7. Aktualizacja czynszu: stosownie do treści umowy.

8. Najemca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

9. Warunki przetargu; 
- najem lokalu stanowiący część komercyjną,

- aranżacja przestrzennej części komercyjnej wraz z wyposażeniem,

- kompleksowe zarządzanie infrastrukturą,

- utrzymanie na własny koszt infrastruktury,

- eksploatacja infrastruktury zgodnie z zadeklarowanym w ofercie przeznaczeniem,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami działającymi  
  w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim,

- zachowanie wytycznych ze studium wykonalności.

10. Dodatkowe warunki przetargu: Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości trzykrotnego czynszu miesięcznego oraz dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, obejmującej obowiązek zapłaty kwoty czynszu obowiązującego za okres 6 miesięcy. 

11. Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu 
z wynajmującym.

12. Termin składania pisemnych ofert: 9 listopada 2017r. do godz.15.00

Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2

34-312 Międzybrodzie Bialskie

Pisemna oferta winna zawierać;
- nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę,

- oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,

- dowód wpłaty wadium.

14.  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 listopada br. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim.

15.  Wadium w wysokości; 3000,00 -zł należy wpłacić do dnia 10 listopada br. na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie na konto BS Porąbka 42 8124 0009 2001 0028 4833 0001.

Zwrot wadium dokonany zostanie w terminie do 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Wadium podlega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie na potrzeby różnego typu imprez integracyjnych i okolicznościowych z udziałem mieszkańców Gminy Czernichów udostępni ponadto przestrzeń o powierzchni 885,41 m2 nie więcej niż 4 razy w miesiącu.

Od Oferenta oczekuje się podejmowania działań w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu tj. zaangażowania się w życie społeczne gminy, w tym udział w organizacji różnego typu wydarzeń, spotkań integracyjnych co najmniej poprzez zapewnienie poczęstunku dla mieszkańców gminy w ilości nie większej niż 100 osób w danym miesiącu składający się co najmniej z jednego dania oraz zimnego napoju lub posiłku równoważnego.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Czernichów w terminie od 18 października 2017r. do 9 listopada 2017r., a informację o ogłoszeniu zamieszcza się na stronie  www.gokis.czernichow.com.pl oraz w gazecie „Żywiecka Kronika Beskidzka”.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Wójt Gilowic:Dbajmy o estetyczny wygląd naszej Gminy
  2019-06-18

  Wójt Gilowic:Dbajmy o estetyczny wygląd naszej Gminy

  Krzysztof Okrzesik, Wójt Gilowic apeluje o wykaszanie traw i chwastów na terenie Gminy Gil...

  Co się zmieni w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.
  2019-06-18

  Co się zmieni w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

  Za dwa tygodnie program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Od 1...

  Modernizacja planowana jest w okresie wakacyjnym
  2019-06-17

  Modernizacja planowana jest w okresie wakacyjnym

  W budżecie Powiatu Żywieckiego zostały zabezpieczone środki na wykonanie nakładki asfaltow...

   Popularne Artykuły


   Zaginął Dawid - AKTUALIZACJA
   2019-06-11

   Zaginął Dawid - AKTUALIZACJA

   Mężczyzna wyszedł z domu 10.06.2019 r. w godzinach popołudniowych i do chwili obecnej nie ...

   Sto lat młodej parze
   2019-06-15

   Sto lat młodej parze

   Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

   Trwa pościg policyjny
   2019-06-14

   Trwa pościg policyjny

   Zostały staranowane radiowozy. Trwa pościg policyjny

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO