Ziemia Żywiecka 2018-11-20

Bądź na bieżąco


reklama

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2017-10-18 15:00:00 GOKiS Czernichów 337


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59

foto. GOKiS Czernichów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59

1. Lokal w budynku Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59, zlokalizowany na działkach nr 1163/9, 1163/10, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, objętych księgą wieczystą nr BB1Z/00120792/3, stanowiących własność Gminy Czernichów.

2. Powierzchnia lokalu: 143,8 m2.

3. Opis lokalu: Infrastruktura techniczna stanowiąca przedmiot przetargu powstała w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne”, obiekt jest przystosowany do obsługi niepełnosprawnych, wyposażony w monitoring, ubezpieczony przez Zamawiającego od ognia i innych żywiołów. Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną , wod-kan, gazową , c.o. gazowe.

4. Przeznaczenie lokalu: prowadzenie fastfoodu i kawiarni z możliwością prowadzenia również innego zakresu działalności, nie kolidującego z powyższym, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres  10 lat.

6. Cena wywoławcza  10,00 -zł/1m2 miesięcznie +VAT 23%

7. Aktualizacja czynszu: stosownie do treści umowy.

8. Najemca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

9. Warunki przetargu; 
- najem lokalu stanowiący część komercyjną,

- aranżacja przestrzennej części komercyjnej wraz z wyposażeniem,

- kompleksowe zarządzanie infrastrukturą,

- utrzymanie na własny koszt infrastruktury,

- eksploatacja infrastruktury zgodnie z zadeklarowanym w ofercie przeznaczeniem,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami działającymi  
  w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim,

- zachowanie wytycznych ze studium wykonalności.

10. Dodatkowe warunki przetargu: Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości trzykrotnego czynszu miesięcznego oraz dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, obejmującej obowiązek zapłaty kwoty czynszu obowiązującego za okres 6 miesięcy. 

11. Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu 
z wynajmującym.

12. Termin składania pisemnych ofert: 9 listopada 2017r. do godz.15.00

Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2

34-312 Międzybrodzie Bialskie

Pisemna oferta winna zawierać;
- nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę,

- oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,

- dowód wpłaty wadium.

14.  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 listopada br. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim.

15.  Wadium w wysokości; 3000,00 -zł należy wpłacić do dnia 10 listopada br. na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie na konto BS Porąbka 42 8124 0009 2001 0028 4833 0001.

Zwrot wadium dokonany zostanie w terminie do 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Wadium podlega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie na potrzeby różnego typu imprez integracyjnych i okolicznościowych z udziałem mieszkańców Gminy Czernichów udostępni ponadto przestrzeń o powierzchni 885,41 m2 nie więcej niż 4 razy w miesiącu.

Od Oferenta oczekuje się podejmowania działań w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu tj. zaangażowania się w życie społeczne gminy, w tym udział w organizacji różnego typu wydarzeń, spotkań integracyjnych co najmniej poprzez zapewnienie poczęstunku dla mieszkańców gminy w ilości nie większej niż 100 osób w danym miesiącu składający się co najmniej z jednego dania oraz zimnego napoju lub posiłku równoważnego.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Czernichów w terminie od 18 października 2017r. do 9 listopada 2017r., a informację o ogłoszeniu zamieszcza się na stronie  www.gokis.czernichow.com.pl oraz w gazecie „Żywiecka Kronika Beskidzka”.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Ostrzeżenie IMGW - sytuacja meteorologiczna
  2018-11-20

  Ostrzeżenie IMGW - sytuacja meteorologiczna

  Ostrzeżenie meteorologiczne dla Powiatu Żywieckiego

  Wężykiem po ekspresówce
  2018-11-20

  Wężykiem po ekspresówce

  Kobieta miała w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu

  Uwaga na oszustów!
  2018-11-20

  Uwaga na oszustów!

  Działania domniemanego inspektora mogą najprawdopodobniej stanowić próbę oszustwa lub wyłu...

   Popularne Artykuły


   Jutro może sypać
   2018-11-17

   Jutro może sypać

   Synoptycy zapowiadają opady śniegu dla Beskidu Żywieckiego i Śląskiego

   Słychać było krzyki..
   2018-11-15

   Słychać było krzyki..

   Słychać było krzyki..Było to straszne..Myślę, że wszyscy są w niebie - powiedział płk Czes...

   TVP pyta Burmistrza o budowę spalarni śmieci w Żywcu
   2018-11-13

   TVP pyta Burmistrza o budowę spalarni śmieci w Żywcu

   Antoni Szlagor: Żadnej spalarni w Żywcu nie będzie...dla dobra mieszkańców tego miasta, id...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO