Ziemia Żywiecka 2019-12-05

Bądź na bieżąco


reklama

Ogłoszenie o przetargu

2017-11-21 05:00:00 GOKiS Czernichów 796


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59

fot. GOKiS Czernichów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie ogłasza drugi przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59

Lokal w budynku Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59, zlokalizowany na działkach nr 1163/9, 1163/10, 1163/11, 1163/12, 1163/13, 1163/14, objętych księgą wieczystą nr BB1Z/00120792/3, stanowiących własność Gminy Czernichów.

Powierzchnia lokalu: 143,8 m2.

Opis lokalu: Infrastruktura techniczna stanowiąca przedmiot przetargu powstała w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne”, obiekt jest przystosowany do obsługi niepełnosprawnych, wyposażony w monitoring, ubezpieczony przez Zamawiającego od ognia i innych żywiołów. Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną , wod-kan, gazową , c.o. gazowe.

Przeznaczenie lokalu: prowadzenie fastfoodu i kawiarni z możliwością prowadzenia również innego zakresu działalności, nie kolidującego z powyższym, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Lokal przeznaczony jest do najmu na okres minimum 5 lat.

Cena wywoławcza 10,00 -zł/1m2 miesięcznie +VAT 23%

Aktualizacja czynszu: stosownie do treści umowy.

Najemca oprócz czynszu będzie ponosił opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

Warunki przetargu;

- najem lokalu stanowiący część komercyjną,

- aranżacja przestrzennej części komercyjnej wraz z wyposażeniem,

- kompleksowe zarządzanie infrastrukturą,

- utrzymanie na własny koszt infrastruktury,

- eksploatacja infrastruktury zgodnie z zadeklarowanym w ofercie przeznaczeniem,

- współdziałanie z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami działającymi
w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim,

- zachowanie wytycznych ze studium wykonalności.

Dodatkowe warunki przetargu: Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości trzykrotnego czynszu miesięcznego oraz dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, obejmującej obowiązek zapłaty kwoty czynszu obowiązującego za okres 6 miesięcy.

Lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym ustaleniu
z wynajmującym.

Termin składania pisemnych ofert: 6 grudnia 2017r. do godz.12.00

Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2

34-312 Międzybrodzie Bialskie

Pisemna oferta winna zawierać;

- nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę,

- oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,

- dowód wpłaty wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 7 grudnia br. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim.

Wadium w wysokości; 3000,00 -zł należy wpłacić do dnia 6 grudnia br. na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Czernichowie na konto BS Porąbka 42 8124 0009 2001 0028 4833 0001.

Zwrot wadium dokonany zostanie w terminie do 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Wadium podlega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie na potrzeby różnego typu imprez integracyjnych i okolicznościowych z udziałem mieszkańców Gminy Czernichów udostępni ponadto przestrzeń o powierzchni 885,41 m2 nie więcej niż 4 razy w miesiącu.

Od Oferenta oczekuje się podejmowania działań w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu tj. zaangażowania się w życie społeczne gminy, w tym udział w organizacji różnego typu wydarzeń, spotkań integracyjnych co najmniej poprzez zapewnienie poczęstunku dla mieszkańców gminy w ilości nie większej niż 100 osób w danym miesiącu składający się co najmniej z jednego dania oraz zimnego napoju lub posiłku równoważnego.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Czernichów w terminie od 23 listopada 2017r. do 6 grudnia 2017r., a informację o ogłoszeniu zamieszcza się na stronie www.gokis.czernichow.com.pl, tygodniku lokalnym oraz portalu informacyjnym.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Województwo w żałobie
  2019-12-05

  Województwo w żałobie

  Wojewoda Jarosław Wieczorek apeluje, aby na znak żałoby nie organizować hucznych imprez ar...

  Osiem ofiar w Szczyrku. Jako ostatnie odnaleziono ciała dwójki dzieci
  2019-12-05

  Osiem ofiar w Szczyrku. Jako ostatnie odnaleziono ciała dwójki dzieci

  W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci

  Akcja w Szczyrku wciąż trwa. Odnaleziono kolejne ciało
  2019-12-05

  Akcja w Szczyrku wciąż trwa. Odnaleziono kolejne ciało

  Poszukiwane są dwie osoby. Do tej pory znaleziono sześć ciał

   Popularne Artykuły


   Czwórka dzieci czeka na mamę. Trwają poszukiwania!
   2019-12-01

   Czwórka dzieci czeka na mamę. Trwają poszukiwania!

   Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie! Zaginęła Ewa

   Coraz bliżej Święta!
   2019-12-03

   Coraz bliżej Święta!

   W piątek o godz. 18:45 odbędzie się symboliczne zapalenie iluminacji na największej w mieś...

   Mama z trójką dzieci potrzebuje pomocy!
   2019-12-04

   Mama z trójką dzieci potrzebuje pomocy!

   Każda pomoc ma ogromne znaczenie i każdy zebrany grosz jest na wagę złota

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO