Ziemia Żywiecka 2019-06-16

Bądź na bieżąco


reklama

Zmiany w umowach o pracę

2016-11-05 09:20:00 Adwokat Kamil Draga 593


Zmiany w umowach o pracę przybliży Adwokat Kamil Draga.

Adwokat Kamil Draga

Temat zmian w umowach o pracę przybliży Adwokat Kamil Draga.

Na podstawie art. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. dokonano m.in. następujących zmian:

pkt 1) w/w ustawy – wprowadzono ograniczenia w ilości zawieranych umów na czas określony oraz ich długości, a zarazem ustalono w art. 25(1) § 4 pkt 1-4 wyjątki, tj. takie przypadki umów na czas określony, kiedy to ograniczenia co do ilości umów czy czasu ich trwania nie obowiązują,
pkt 6) w/w ustawy – zrównano zasady wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony i określony (o których mowa w art. 36 KP),

Jednocześnie art. 15 ust. 1 w/w ustawy o zmianie... przewiduje, że: „Strony trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy umów o pracę na czas określony zawartych w celu określonym w art. 251 § 4 pkt 1-3 lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzupełnią te umowy o informacje, o których mowa w art. 29 § 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.

Z kolei ust. 2 tegoż art. 15 wskazuje, iż: „W przypadku umowy o pracę na czas określony, zawartej w przypadku, o którym mowa w art. 251§ 4 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, trwającej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o takiej umowie, wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzupełnienia umowy o pracę o informacje o przyczynach zawarcia tej umowy.”.

Powoływany tu przepis art. 25(1) § 4 brzmi: „Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.”.

Niezależnie od wyżej nakazanego obowiązku uzupełnienia tych szczególnych umów na czas określony o informacje wymagane art. 29 § 1 (1) należy pamiętać, że w oparciu o art. 29 § 3 (2) pracodawca winien m.in. poinformować pracownika o zmianie obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia – zatem po wejściu w życie w/w zmian będzie dotyczyć to pracowników pozostających w dniu 22.02.2016r. zatrudnionymi w oparciu o umowę na czas określony. Obowiązek ten należy wykonać w terminie 1 miesiąca od wejścia w życie zmiany w przepisach, tj. do 22.03.2016r.
Należy przy tym pamiętać o treści art. 14 w/w ustawy o zmianie..., które precyzuje kiedy i w jakich sytuacjach stosuje się nowe terminy wypowiedzenia do umów na czas określony, a kiedy obowiązywać będą zasady dotychczasowe.

Po wejściu w życie zmian wywołanych w/w ustawą przepis art. 33¹ kodeksu pracy odnoszący się do wypowiedzenia umowy zawieranej w celu zastępstwa pracownika został uchylony. Zmiany w Kodeksie pracy zakładają bowiem, że umowa na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności będzie w dalszym ciągu szczególnym rodzajem umowy o pracę na czas określony, jednak w zakresie długości okresu wypowiedzenia będzie podlegała tym samym zasadom co „zwykła” umowa na czas określony. W konsekwencji będą miały do niej zastosowanie przepisy dotyczące umowy na czas określony, w tym również w zakresie długości okresu wypowiedzenia, jak i obowiązek pracodawcy poinformowania o w/w zmianach.

Należy także pamiętać, że co do wskazanej w art. 25(1) § 4 pk 1) umowy zawartej w celu zastępstwa – zgodnie z aktualnym stanowiskiem resortu pracy i przy braku jakichkolwiek przepisów przejściowych w tym zakresie - wprowadzenie do niej przyczyny uzasadniającej odstępstwo od ograniczenia liczby umów i długości zatrudnienia na czas określony stanowi zmianę istotnych warunków zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że pracownik musi zgodzić się (do 22.05.2016r.) na uzupełnienie jego umowy o punkt dotyczący przyczyny uzasadniającej odstępstwo od limitów terminowego zatrudnienia w drodze porozumienia stron, a nie jest wystarczające umieszczenie jedynie informacji o takiej zmianie w umowie.

Źródło: www.kamildraga.pl


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Sto lat młodej parze
  2019-06-15

  Sto lat młodej parze

  Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

  Sprawa się wyjaśniła. Żadnego porwania nie było
  2019-06-15

  Sprawa się wyjaśniła. Żadnego porwania nie było

  Policjanci ścigali sprawcę porwania. Obława okazała się pomyłką

  Strażacy gasili pożar w Przybędzy
  2019-06-15

  Strażacy gasili pożar w Przybędzy

  4 zastępy Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu budynku produkcyjnego w Przybędzy

   Popularne Artykuły


   PROGRAM - Dni Żywca 2019
   2019-06-10

   PROGRAM - Dni Żywca 2019

   14 czerwca rozpoczynają się tegoroczne Dni Żywca

   Zaginął Dawid - AKTUALIZACJA
   2019-06-11

   Zaginął Dawid - AKTUALIZACJA

   Mężczyzna wyszedł z domu 10.06.2019 r. w godzinach popołudniowych i do chwili obecnej nie ...

   Trwa pościg policyjny
   2019-06-14

   Trwa pościg policyjny

   Zostały staranowane radiowozy. Trwa pościg policyjny

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO