Ziemia Żywiecka 2019-12-12

Bądź na bieżąco


reklama

WIERCHY z Milówki ze Złotym Żywieckim Sercem

2019-07-31 16:32:46 admin 1918


Poznaliśmy laureatów Złotego, Srebrnego oraz Brązowego Żywieckiego Serca przyznawanego w ramach Festiwalu Folkloru Górali Polskich.

fot. Lucjusz Cykarski

"Złote Żywieckie Serce" i nagrodę 12.000 zł otrzymał - ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI - Zespół powstał w 1971 roku. W repertuarze ma folklor górali żywieckich oraz układy taneczne z regionu krakowskiego wschodniego oraz zachodniego, jak również tańce mieszczan żywieckich.

"Srebrne Żywieckie Serce" i nagrodę 10.000 zł otrzymał - ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA - Zespół działa od 1984 roku. Najpierw powstała grupa dziecięca, z której w 2014 roku wyłoniła się grupa dorosła. Mystkowianie prezentują folklor Lachów sądeckich z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego.

"Brązowe Żywieckie Serce" i nagrodę 8.000 zł otrzymał - ZESPÓŁ REGIONALNY OLDRZYCHOWICE Z OLDRZYCHOWIC - Oldrzychowice to zaolziański zespół działający od 1979 roku. Prezentują folklor z pogranicza cieszyńskiego oraz górali śląskich.

Wręczenie nagród nastąpi w niedzielę, 4 sierpnia o godzinie 18.00 w amfiteatrze Pod Grojcem

Serdecznie gratulujemy!

PROTOKÓŁ

50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich - Żywiec 2019 r.

Festiwal odbył się w terminie 27-30 lipca 2019 roku.

W Festiwalu udział wzięło 27 zespołów.

Zespoły oceniało Jury Festiwalu w składzie:

Małgorzata Kiereś - etnograf, przewodnicząca komisji
Magdalena Kroh - etnograf
Lidia Czechowska - choreograf
Adam Adamowski - choreograf
Czesław Węglarz - muzyk, folklorysta
Jan Karpiel-Bułecka - muzyk, folklorysta
Bogdan Matusik - muzyk, folklorysta
Kazimiera Koim - sekretarz komisji

Zespoły uczestniczące w konkursie Festiwalu Folkloru Górali Polskich według kolejności występowania:

1. ZESPÓŁ REGIONALNY GÓRALE ŁĄCCY Z ŁĄCKA - przedstawiający program "Niesomy ograbek"
2. ZESPÓŁ REGIONALNY OLDRZYCHOWICE Z OLDRZYCHOWIC - z programem "Kolyndowani u Taciny"
3. REGIONALNY ZESPÓŁ SPOD KICEK Z MORDARKI - prezentujący program "Zielone Świątki"
4. ZESPÓŁ REGIONALNY IM. KLIMKA BACHLEDY Z ZAKOPANEGO - przedstawiający program "Posiady jesienne w izbie góralskiej"
5. ZESPÓŁ REGIONALNY BABIOGÓRZANIE-POLANA MAKOWSKA Z MAKOWA PODHALAŃSKIEGO - z programem "Okolędowanie Hanki"
6. ZŁOTNICKI ZESPÓŁ GÓRALI CZADECKICH DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ZE ZŁOTNIKA - z programem "Wymieniny"
7. ZESPÓŁ REGLE IM. JANA JĘDROLA Z PORONINA - prezentujący program "Wesele góralskie"
8. ZESPÓŁ REGIONALNY CIEŚLICA Z ZAWOI - przedstawiający program "Ciągnięcie kloca"
9. ZESPÓŁ REGIONALNY ECHO JAWORZA Z PTASZKOWEJ - prezentujący program "Skubacka"
10. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI - z programem "Odpust w Przyłękowie"
11. ZESPÓŁ REGIONALNY PRZYSZOWIANIE Z PRZYSZOWEJ - z programem "Kręcenie powrozów"
12. ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY - przedstawiający program "Łemkowskie wesele - w domu pani młodej przed ślubem"
13. ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJ - prezentujący program "Kolędnicy z gwiazdą"
14. ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICZANIE ZE SŁOPNIC - prezentujący program "U bramy pani młodej"
15. ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI Z NOWEGO TARGU - przedstawiający program "Na kośbie"
16. ZESPÓŁ REGIONALNY LIPNICZANIE Z LIPNICY WIELKIEJ - prezentujący program "Wyzwoliny na kosiarza"
17. ZESPÓŁ REGIONALNY ISTEBNA Z ISTEBNEJ - przedstawiający program "Istebiański kiermasz na św. Jadwigę"
18. ZESPÓŁ REGIONALNY LIMANOWIANIE Z LIMANOWEJ - z programem "Przy sobocie po robocie"
19. ZESPÓŁ REGIONALNY DOLINA POPRADU Z PIWNICZNEJ-ZDROJU - prezentujący program "Przed łodpustem na Siewnom"
20. ZESPÓŁ REGIONALNY NAWOJOWIACY Z NAWOJOWEJ - przedstawiający program "Wesele w Zawadzie"
21. ZESPÓŁ REGIONALNY KIJOM WORCI Z PISARZOWEJ - z programem "Po oczepinach"
22. ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY KIYRPECKI Z ŁĄCKA - prezentujący "Imieniny u Jona"
23. ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICKI ZBYRCOK ZE SŁOPNIC - z programem "Lenobranie"
24. ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA - przedstawiający program "Zabawa w karczmie"
25. ZESPÓŁ REGIONALNY KONIAKÓW Z KONIAKOWA - prezentujący "Na szkubaczce z muzyką"
26. ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI ŁOJCE Z SADKU-KOSTRZY - z programem "Pło kolodzie u swoja Macieja"
27. ZESPÓŁ REGIONALNY ROŻNOWSKA DOLINA Z ROŻNOWA - przedstawiający program "We wigilię św. Jendrzeja"

Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie zostały ocenione przez jury. Organizatorzy zapewnili każdemu zespołowi możliwość omówienia programu z członkami jury na specjalnie zorganizowanych w tym celu konsultacjach. Dotyczyły one całokształtu problematyki związanej z prezentacją programu folklorystycznego, tj. obejmowały zagadnienia muzyki, tańca, stroju, obrzędowości i reżyserii scenicznej. Stanowiły formę dokształcania instruktorów. Indywidualne rozmowy przeprowadzono z kierownikami i delegacjami wszystkich zespołów.

Jury miało do dyspozycji następujące nagrody regulaminowe, których fundatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:

"Złote Żywieckie Serce" i 12.000 zł
"Srebrne Żywieckie Serce" i 10.000 zł
"Brązowe Żywieckie Serce" i 8.000 zł
6 wyróżnień regulaminowych dla zespołów po 2.000 zł
8 wyróżnień regulaminowych dla zespołów po 1.000 zł
Ogółem pula nagród wynosi 50.000 zł

Po wnikliwej analizie zaprezentowanych przez zespoły programów jury przyznało nagrody, które otrzymują:

"Złote Żywieckie Serce" i nagrodę 12.000 zł
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI

"Srebrne Żywieckie Serce" i nagrodę 10.000 zł
ZESPÓŁ REGIONALNY MYSTKOWIANIE Z MYSTKOWA

"Brązowe Żywieckie Serce" i nagrodę 8.000 zł
ZESPÓŁ REGIONALNY OLDRZYCHOWICE Z OLDRZYCHOWIC

Jury postanowiło przyznać 6 wyróżnień regulaminowych za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 2000 zł każda, które otrzymują:
ZESPÓŁ REGIONALNY ISTEBNA Z ISTEBNEJ - za ukazanie obyczajowości istebniańskiego kiermaszu na św. Jadwigę
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY - za pokazanie specyfiki łemkowskiego obrzędu weselnego
ZESPÓŁ REGIONALNY NAWOJOWIACY Z NAWOJOWEJ - za prezentację fragmentu wesela Lachów Sądeckich
ZESPÓŁ REGIONALNY PRZYSZOWIANIE Z PRZYSZOWEJ - za zachowanie archaizmów w tańcu, muzyce i śpiewie Lachów Sądeckich
ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJ - za odtworzenie dawnych form kolędowania w Kamionce Wielkiej
ZESPÓŁ REGIONALNY KONIAKÓW Z KONIAKOWA - za wierną i autentyczną prezentację "szkubaczki z muzykóm" i archaiczne brzmienie muzyki

Jury postanowiło przyznać 8 wyróżnień regulaminowych za poszczególne elementy programu i nagrody pieniężne po 1000 zł każda, które otrzymują:
ZESPÓŁ REGIONALNY CIEŚLICA Z ZAWOI - za prezentację obyczajowości zapustnej górali babiogórskich
ZESPÓŁ REGIONALNY DOLINA POPRADU Z PIWNICZNEJ-ZDROJU - za przybliżenie obyczajowości wigilii Matki Boskiej Siewnej Górali Nadpopradzkich
ZESPÓŁ REGIONALNY IM. KLIMKA BACHLEDY Z ZAKOPANEGO - za śpiew i muzykę Górali Podhalańskich
REGIONALNY ZESPÓŁ SPOD KICEK Z MORDARKI - za prezentację bogatej obrzędowości
zielonoświątkowej Lachów Limanowskich
ZESPÓŁ REGIONALNY LIPNICZANIE Z LIPNICY WIELKIEJ za stronę wykonawczą tańców pogórzańskich
ZESPÓŁ REGIONALNY SŁOPNICKI ZBYRCOK ZE SŁOPNIC - za muzykę i śpiew Górali Łąckich
ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI ŁOJCE Z SADKU-KOSTRZY - za śpiew i tańce Lachów Szczyrzyckich
ZESPÓŁ REGIONALNY GÓRALE ŁĄCCY Z ŁĄCKA - za tradycyjne tańce Górali Łąckich

Na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem zostały wytypowane następujące zespoły:
ZESPÓŁ REGIONALNY ŚWARNI Z NOWEGO TARGU
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIERCHY IM. JÓZEFA SZCZOTKI Z MILÓWKI
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KYCZERA Z LEGNICY
ZESPÓŁ REGIONALNY SKALNIK Z KAMIONKI WIELKIEJ

Protokół z posiedzenia komisji konkursu kapel,
grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów,
multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach z dnia 30 lipca 2019 roku

Konkurs odbył się jako samodzielna impreza 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu w dniach 27-30 lipca 2019 roku.

Komisja w składzie:
Anna Borucka-Szotkowska - przewodnicząca komisji, muzykolog
Stanisław Michałczak - muzyk
Aleksander Smaga - muzyk
Zbigniew Wałach - muzyk
Katarzyna Pach-Sznepka - sekretarz jury

wysłuchała 78 prezentacji muzyki ludowej, w tym:
15 kapel,
26 grup śpiewaczych,
10 solistów instrumentalistów,
2 solistów multiinstrumentalistów,
14 solistów śpiewaków,
6 mistrzów instrumentalistów z uczniami,
5 mistrzów śpiewaków z uczniami

oraz przyznała następujące nagrody:

Kategoria: KAPELE

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 złotych otrzymuje:
kapela zespołu Skalni z Krakowa

dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 650 zł każda otrzymują:
kapela zespołu Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej
kapela zespołu Pnioki z Sadku-Kostrzy

trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł każda otrzymują:
kapela zespołu Spod Kicek z Mordarki
kapela Bukóń z Jabłonkowa
kapela zespołu Oldrzychowice z Oldrzychowic

pięć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w kwocie 300 zł każda otrzymują:
duet heligonistów z Żabnicy
kapela Zespołu im. Klimka Bachledy z Zakopanego
kapela zespołu Limanowianie z Limanowej
kapela zespołu Śwarni z Nowego Targu
kapela zespołu Słopnicki Zbyrcok ze Słopnic

wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł otrzymuje:
kapela zespołu Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika za próbę podtrzymania muzycznej tradycji górali czadeckich. Jednocześnie komisja postuluje zwrócenie uwagi na staranny dobór instrumentów w kapeli zgodny z tradycją górali czadeckich (w podstawowej nierozbudowanej formie).

Kategoria: GRUPY ŚPIEWACZE

Złote Żywieckie Serce nie zostało przyznane.

dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 500 zł każda otrzymują:
żeńska grupa śpiewacza Magurzanki z Łodygowic
męska grupa śpiewacza łemkowskiego zespołu Kyczera z Legnicy

trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł każda otrzymują:
żeńska grupa śpiewacza łemkowskiego zespołu Kyczera z Legnicy
żeńska grupa śpiewacza Skalnik z Kamionki Wielkiej
męska grupa śpiewacza Istebna z Istebnej

cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 300 zł każda otrzymują:
żeńska grupa śpiewacza Śwarni z Nowego Targu
żeńska grupa śpiewacza Istebnianki z Istebnej
żeńska grupa śpiewacza Grojcowianki z Wieprza
męska grupa śpiewacza Śwarni Łojce z Sadku Kostrzy

Kategoria: SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w wysokości 800 złotych otrzymuje:
Przemysław Ficek z Jeleśni - dudy żywieckie

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł otrzymuje:
Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej - skrzypce

II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Maksymilian Czerwiński z Łodygowic - heligonka

dwa równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie 200 zł każda otrzymują:
Aleksander Nowak z Osielca - heligonka
Tadeusz Wielgus z Nowego Sącza - heligonka

dwa wyróżnienia oraz nagrody pieniężne w kwocie 100 zł każda otrzymują:
Józef Trojan z Kamionki Wielkiej - skrzypce
Łukasz Spyrka z Zawoi - dudy

Kategoria: SOLIŚCI MULTIINSTRUMENTALIŚCI

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych otrzymuje:
Andrzej Budz z Dębna - trombita, fujara trzyotworowa (palica), piszczałka jednootworowa (wielkopostna), piszczałka sześciootworowa, dwojnica, dudy podhalańskie (koza)

I miejsce nie zostało przyznane
II miejsce nie zostało przyznane

III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Antoni Gluza ze Szczyrku - dudy, piszczałka jednootworowa (wielkopostna), okaryna, heligonka

Kategoria: SOLIŚCI ŚPIEWACY

Złote Żywieckie Serce nie zostało przyznane

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Joanna Master z Suchej Beskidzkiej

cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 200 zł każda otrzymują:
Łucja Dusek-Francuz z Jaworzynki
Marzena Suszka z Koniakowa
Maria Nowak z Osielca
Jadwiga Kuczaj z Pisarzowej

trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w kwocie 150 zł każda otrzymują:
Julianna Adamek z Pewli Wielkiej
Anna Dunat z Pewli Wielkiej
Anna Foja z Sopotni Małej

wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł otrzymuje:
Anna Kowalska-Wicherek z Makowa Podhalańskiego

Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ - instrumentalista

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł otrzymuje:
Szymon Kupczak z Żabnicy - heligonka

dwa równorzędne I miejsca oraz nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł otrzymuje:
Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej - skrzypce
Paweł Czaja z Jabłonki - skrzypce

dwa równorzędne II miejsca oraz nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł otrzymuje:
Antoni Gluza ze Szczyrku - dudy, piszczałka wielkopostna, okaryna
Dawid Czernik z Poronina - skrzypce

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Damian Ranosz z Pewli Wielkiej - heligonka

Kategoria: MISTRZ I UCZEŃ - śpiewak

Złote Żywieckie Serce i nagrodę pieniężną w wysokości 800 złotych otrzymuje:
Maria Motyka z Koniakowa

I miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 400 zł otrzymuje:
Łucja Dusek-Francuz z Jaworzynki

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł otrzymuje:
Marzena Suszka z Koniakowa

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł otrzymuje:
Urszula Gruszka z Koniakowa

Nagrodę specjalną za pokoleniowy przekaz repertuaru pieśniowego Beskidu Żywieckiego w kwocie 250 zł otrzymuje:
Zofia Sordyl z Korbielowa


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Piknik w parku już jutro!
  2019-05-25

  Piknik w parku już jutro!

  Już jutro w parku odbędzie się piknik rodzinny połączony z Dniem Matki

  Gala Wiedeńska w Żywcu
  2018-12-14

  Gala Wiedeńska w Żywcu

  Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów mu...

  Przegląd Kolęd
  2018-12-08

  Przegląd Kolęd

  Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka serdecznie zaprasza na V Przegląd Kolęd i Pastorałe...

   Popularne Artykuły


   Żywieckie Gody 2020 tuż-tuż
   2019-12-07

   Żywieckie Gody 2020 tuż-tuż

   11 stycznia, rozpocznie się 51. Przegląd Grup Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody 2...

   Osiem ofiar w Szczyrku. Jako ostatnie odnaleziono ciała dwójki dzieci
   2019-12-05

   Osiem ofiar w Szczyrku. Jako ostatnie odnaleziono ciała dwójki dzieci

   W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci

   Zaginął Radosław
   2019-12-09

   Zaginął Radosław

   Radosław wyszedł z domu 9 grudnia 2019 r. ok. 8.30 i dotąd nie nawiązał kontaktu z najbliż...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Młyńska 69/3, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO