Ziemia Żywiecka 2019-06-19

Bądź na bieżąco


reklama

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

2019-01-29 08:00:00 UM Żywiec 671


Urząd Miejski w Żywcu informuje o rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

fot. arch. SN

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC, W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

I. Kryteria i liczba punktów dla poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec:

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żywiec, ustala się następujące kryteria wraz z ich liczbą punktów:

dzieci pochodzące z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt;
rodzeństwo dziecka kontynuującego pobyt w przedszkolu - 4 pkt;
rodzeństwo ubiegające się jednocześnie po raz pierwszy do przedszkola - 3 pkt;
dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących lub studiujących w trybie dziennym - 2 pkt.
II. Dokumenty jakie należy złożyć celem potwierdzenia spełnienia kryteriów:

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŻYWIEC

 

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI/ETAP REKRUTACJI

TERMIN

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

1.

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

od 01 do końca lutego 2019 r.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01 – 29 marca 2019 r. do godz. 16:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 8 kwietnia           2019 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00

4.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

17 - 29 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2019 r.  godz. 15:00

 

 

6.

Uruchomienie procedury odwoławczej:                                                                  - w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,                                                         

 -w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, - na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

od 10 maja 2019 r.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym

3 - 10 czerwca 2019 r.  do godz. 16:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 17 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2019 r.  do godz. 15:00

4.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

1 do 8 lipca 2019 r. do godz. 16:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2019 r. do godz. 15:00

6

Uruchomienie procedury odwoławczej wg procedury opisanej w punkcie 6 postępowania rekrutacyjnego.

od 11 lipca 2019 r.

 


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty
  2019-06-16

  Wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty

  Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzam...

  Wsparcie dla najlepszych uczniów
  2019-06-15

  Wsparcie dla najlepszych uczniów

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny. Każdy stypendysta otrzyma łączn...

  Zajęcia kończą się 19 czerwca!
  2019-06-14

  Zajęcia kończą się 19 czerwca!

  Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

   Popularne Artykuły


   Sto lat młodej parze
   2019-06-15

   Sto lat młodej parze

   Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

   Trwa pościg policyjny
   2019-06-14

   Trwa pościg policyjny

   Zostały staranowane radiowozy. Trwa pościg policyjny

   Sprawa się wyjaśniła. Żadnego porwania nie było
   2019-06-15

   Sprawa się wyjaśniła. Żadnego porwania nie było

   Policjanci ścigali sprawcę porwania. Obława okazała się pomyłką

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO