Ziemia Żywiecka 2018-01-20

Bądź na bieżąco


reklama

Nowa podstawa programowa

2017-02-15 05:00:00 www.kurier.pap.pl 427


Nowa podstawa programowa podpisana. Jak zmienią się podręczniki szkolne

Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 14 lutego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

- wychowania przedszkolnego;
- kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
- kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
- kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
- kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Konsultacje projektu rozporządzenia

Prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej prowadzone były w Ministerstwie Edukacji Narodowej od lutego 2016 r. Rozpoczęła je szczegółowa analiza aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podczas trwania ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana" eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Następnie, wybrane przez Ministra Edukacji Narodowej zespoły ekspertów rozpoczęły prace nad przygotowaniem projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć.

30 listopada 2016 r. wstępna wersja projektu została przedstawiona do prekonsultacji publicznych. Eksperci przeanalizowali blisko 800 opinii, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej od partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji, przedstawicieli środowiska oświatowego i osób indywidualnych. Następnie przygotowaliśmy ostateczną wersję projektu, który 30 grudnia 2016 r. - zgodnie z procedurą legislacyjną - został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe trwały od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. W ramach konsultacji i uzgodnień otrzymaliśmy uwagi z 13 resortów, 20 wpłynęło od strony samorządowej. Swoje opinie zgłosiło również 43 partnerów społecznych.

Raport z konsultacji publicznych wraz z zestawieniem szczegółowych uwag będzie umieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).

Kolejne kroki wdrażania reformy

Jeszcze w lutym podpisane zostaną rozporządzenia: w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Na początku marca br. minister edukacji podpisze kolejne projekty rozporządzeń w sprawie:

- ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (konsultacje do 20 lutego br.),
- szczegółowej organizacji publicznych szkół (konsultacje do 23 lutego br.),
- przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (konsultacje do 23 lutego br.),
- przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (konsultacje do 23 lutego br.),
- oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (konsultacje do 24 lutego br.),
- udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (konsultacje do 18 lutego br.),
- wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (konsultacje do 20 lutego).

Harmonogram reformy oświaty:

- Do końca czerwca 2017 r. - przeszkolenie nauczycieli z nowej podstawy programowej.
- Do końca I kwartału 2017 r. - projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia, a także projekt podstawy programowej kształcenia w zawodach dla branżowych szkół i techników.
- Do końca III kwartału 2017 r. - projekt podstaw programowych dla pozostałych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
- Do połowy czerwca 2017 r. - zakończenie prekonsultacji dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.
- Od połowy czerwca do połowy sierpnia 2017 r. - konsultacje podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.
- Do końca I kwartału 2018 r. - opublikowanie rozporządzenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia w pozostałych zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Wejście w życie reformy programowej

Reforma programowa rozpoczyna się w bieżącym roku. Już od września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:

- w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
- szkołach podstawowych ? dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- w branżowej szkole I stopnia,
- szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
- w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

Podstawa programowa będzie docelowa

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010.

Szkolenia nauczycieli

Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych będą mieli możliwość szkolenia z wdrażania nowej podstawy programowej. Szkolenia ruszają już pod koniec lutego. Najpierw będą konferencje metodyczne dla konsultantów oraz metodyków publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Następnie szkolenia dla nauczycieli. Przygotowujemy również dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej. Będą gotowe w marcu i rozsyłane do szkół.

Źródło: www.kurier.pap.pl


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  „Wesoła kartka dla Remka od ZSM-E”
  2018-01-16

  „Wesoła kartka dla Remka od ZSM-E”

  Uczniowie ZSM-E aktywnie włączyli się w akcję charytatywną na rzecz chorego 6. letniego ch...

  Nasze szkoły w rankingu
  2018-01-10

  Nasze szkoły w rankingu

  Opublikowano 20. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Jak wypadły nasze szkoły?

  Sukces formacji TWISTER
  2018-01-09

  Sukces formacji TWISTER

  Formacja Twister wytańczyła I miejsce w kategorii taniec estradowy oraz Nagrodę Publicznoś...

   Popularne Artykuły


   Skradziono samochód Land Rover Freelander o numerach SZY 3c78
   2018-01-15

   Skradziono samochód Land Rover Freelander o numerach SZY 3c78

   Napastnik grożąc nożem wyszarpał kobietę z samochodu i odjechał!

   Odnaleziono ciało 22-latka
   2018-01-14

   Odnaleziono ciało 22-latka

   Dzisiaj w Żywcu odnaleziono ciało poszukiwanego od kilku dni zaginionego 22-letniego miesz...

   Służby poszukują Zygmunta Małachowskiego
   2018-01-15

   Służby poszukują Zygmunta Małachowskiego

   Trwają poszukiwania zaginionego 47-latka

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   : 602 794 199

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO